Every year I release a special themed yearly illustrated calendar. It always contains 13 months and 13 illustrations.

Vsako leto izdam poseben tematski letni ilustrirani koledar. Vsebuje 13 mesecev in 13 ilustracij.

Subtle & Chic 2017

2016

2015